Knappar

 

Knapparna finns i olika material.

Vid beställning: Ange artikelnummer, önskat material och färg.

KNA101
KNA102
KNA103
KNA104

Ringmurens Hemslöjd,  Södertorg 23,  621 57 Visby, 0498-27 97 80, ringmurenshemslojd@gmail.com

Copyright © Ringmurens Hemslöjd